18.10 2018 - Svátek má Lukáš
Společnost ABC první pomoc je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Zdravověda v autoškolách - nové testové otázky

Během loňského roku došlo ke změnám v testových otázkách pro autoškoly. Tyto změny se pochopitelně dotkly i otázek, které se týkají zdravovědy v autoškolách.Jako firma, která se dlouhodobě zabývá problematikou první pomoci, jsme byli osloveni Ministerstvem dopravy ČR, odborem agend řidičů, abychom se podíleli na těchto změnách.
Spolupracujeme s lékaři z oboru ARO a intenzivní medicína a naší hlavní činností je organizování a kompletní realizace přednášek první pomoci nejen pro laiky, ale také pro odbornou veřejnost,tzn. lékaře a zdravotnický personál.
Všichni naši lektoři se pravidelně seznamují s nejnovějšími poznatky v oblasti první pomoci. A právě z těchto poznatků, které byly formulovány a publikovány na konsensuální konferenci o KPR v roce 2005, jsme vycházeli při tvorbě nových otázek. Zde uváděné postupy se snaží maximálně zjednodušit laickou první pomoc tak, aby byla co nejsnáze zapamatovatelná a použitelná právě v situacích extrémního stresu, který se bezesporu objeví, je-li někdo svědkem dopravní nehody a má pomoci. Proto se v těchto otázkách mohou objevit informace, které nekorespondují s "tradičními" informacemi, které jsou nyní přednášeny v rámci zdravovědy v autoškolách. Na základě tohoto zjištění jsme připravili k jednotlivým otázkám vždy i stručný komentář, který jednotlivé postupy vysvětluje.
Tyto komentáře spolu s otázkami najdete nejen na stránkách naší společnosti www.abc-prvnipomoc.cz, ale také na stránkách Ministerstva dopravy ČR.Zároveň bychom všem zájemcům, kteří spolupracují s autoškolami a chtějí se podrobněji seznámit s těmito novými postupy, rádi nabídli účast na některém z našich seminářů, který je na problematiku dopravních nehod zaměřen.Věříme, že společnými silami se nám podaří zkvalitnit informovanost naší populace o této problematice a tím i zmírnit lhostejnost a následné těžké zdravotní poškození účastníků nehod, se kterým se bohužel na našich silnicích dennodenně potkáváme.

Martina EliášováPřipravili jsme pro Vás nové webové stránky, které naleznete ZDE!!